Επιστροφή

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008 - 2009

Διευθυντής

Ταμπουρίδης Χρήστος

1

Χρύσα Λυτούδη

Α'
2

Δημήτρης  Γκογκίδης

Β'
3

Χρήστος  Παναγιωτίδης

Γ'
4

Τάνια Φωτακίδου

Δ'
5

Νικόλαος Χασαπίδης

Ε'
6

Μαρία  Θωμαΐδου

ΣΤ'
7

Θεόδωρος Μαυροκεφαλίδης

Φ.Α.
8

Μαίρη Βρίτσιου

Αγγλικών

Υπεύθυνος Ολοήμερου

Αθανάσιος Τάσκας