Επιστροφή

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 - 2011

 

Διευθυντής

Ταμπουρίδης Χρήστος

1

Μακίδου Ισιδώρα

Α΄  
2

Ξενάκη Σάνα

Β'  
3

Φωτακίδου Τάνια

Γ'  
4

Τζελέπη Ελένη

Δ'  
5

Τσιμπλης Γιώργος

Ε'  
6

Ισμαηλίδης Χρήστος

Στ'  
7 Μαυροκεφαλίδης Θεόδωρος Φ.Α.  
 

 

   

Υπεύθυνος Ολοήμερου

Τάσκας Αθανάσιος