Επιστροφή

Υλικά:

Κατασκευή:

   Καλή επιτυχία ! ! !

( Η κατασκευή αυτή είναι από το βιβλίο "Ηφαίστεια")