Επιστροφή

Στο μάθημα της Μελέτης του Περιβάλλοντος, τα παιδιά της Γ΄τάξης έφτιαξαν το λεξικό του περιβάλλοντος.

Χρειάστηκαν 24 μικρά χαρτόνια για να γράψουν λέξεις σχετικές με το περιβάλλον, κατά αλφαβητική σειρά.